bgrail.info   
Начало


+ 
  + 
-
+ 


:
e-mail bdz43r@bgrail.info

Скоростната сигнализация е по-известна по света като ОСЖД сигнализация. При нея се използва базов светофор с четири светлини и светещ зелен правоъгълник, независимо каква функция изпълнява (входен, предупредителен, изходен и т.н.). Светофорът може условно да се раздели на две части - долна основна с червена и жълта светлина и горна предупредителна с жълта и зелена светлина.

 

Предупредителната част показва какво е показанието на следващия светофор и може да съществува самостоятелно на чисто предупредителните светофори. Има четири показания:

На следващия светофор - готовност за спиране!

На следващия светофор - до 40км/ч.

На следващия светофор - до 100 км/ч.

На следващия светофор - максимална скорост.

Пред чисто предупредителните светофори (само с жълта и зелена светлина) се поставят винаги три предсветофорни указателя.

 

Долната основна част дава показания, които се изпълняват незабавно (валидни са веднага след преминаване на светофора) и не може да съществува самостоятелно. Има също четири показания:

Спри! Забранено е преминаване на светофора

(свети само червената лампа или не свети нищо)

На този светофор - до 40 км/ч

(винаги в комбинация с някоя от горните светлини)

На този светофор - до 100 км/ч (винаги в комбинация с някоя от горните светлини)

На този светофор - максимална скорост

(винаги в комбинация с някоя от горните светлини)

 

Възможни са 13 комбинации:

 

На следващия светофор - готовност за спиране!

На следващия светофор - до 40км/ч.

На следващия светофор - до 100км/ч.

На следващия светофор - максимална скорост.

На този светофор - максимална скорост

   
       
     
     

 

На този светофор - до 40 км/ч

 
 

На този светофор - до 100 км/ч.
 
 
 
 

Спри!

Забранено е преминаване на светофора

     

 

Допълнителни сигнали, подавани със светофорите по скоростната сигнализация:

 

Входен светофор с маршрутен указател.
С такива входни светофори са оборудвани някои гари с глухи приемни коловози или няколко приемни парка. Към момента такива светофори имат гарите София, Пловдив, Карнобат и Горна Оряховица.

Влакът се приема на коловоз в пътническия парк на гарата

Влакът се приема на коловоз в товарния парк на гарата

Влакът се приема на глух коловоз - скорост до 25 км/ч за пътнически и 15 км/ч за товарни влакове

 

 

Влакът не е открил задна дистанция. В някои гари този сигнал се подава с обратния изходен светофор от същия коловоз.
Мигането не дава право на машиниста да подминава светофора.

Поканителен сигнал.
Поради повреда, светофорът не може да се отвори редовно.
Разрешено е преминаване със скорост до 25 км/ч и повишено внимание
Осигурителната инсталация не контролира заетостта на коловоза и положението на стрелките! За изходен светофор, скоростта може да се увеличава след излизане от гарата.

На входен светофор: Същите условия като при поканителния сигнал, но тук входните стрелки са редовно подготвени и заключени, а влакът се приема на коловоз с повредена коловозна заетост (осигурителната инсталация погрешно отчита коловоза като зает).

Със същия сигнал могат да се приемат и маневрени състави и возила на зает коловоз.

На изходен светофор: Маневреният маршрут е подготвен по цялата дължина до следващия парк на гарата.

В този случай попътните маневрени светофори дават показание "Маневра забранена" и се игнорират.

Според местоположението на светофора и предназначението му е възможно някои от възможните светлинни комбинации да са неизползваеми. В такъв случай е допустимо неизползваните лампи да не се монтират, с изключение на зелената - тя винаги е налична, независимо дали се ползва.

Според конструкцията на светофора може светлините да са групирани по различен начин, включително да са подредени на една обща табела, но последователността им винаги се запазва - от горе надолу са жълта, зелена, червена, втора жълта.